Çalışma Takvimi

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İş Paketi Ad/Tanım

AYLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Teknik donanım temini, ön hazırlıklar ve diğer teknik altyapının hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Çocuk Yazını Özel Alan Derlemi’ni (TÇYD) oluşturma projenin araştırma soruları çerçevesinde yazılım geliştirme, etiketleme ve işaretlemelerin sınanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekanslara dayalı yazın türlerine göre sözcük türlerinin etiketlemek. (1. Araştırma Sorusu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÇYD’de eserlerin okunabilirlik düzeyleri belirleme (2., 3., 4. ve 6.  Araştırma Soruları).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÇYD’de eserlerin yaşa uygunluk düzeyleri belirleme (2., 3., 4. ve 6.  Araştırma Soruları).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÇYD’de biçimbirimsel, sözcükbirimsel, sözdizimsel yapıları belirleme (5.  Araştırma Sorusu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÇYD’de iç ve dış yapısal ögeleri belirleme (2., 3., 4.  Araştırma Soruları).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel veri kontrolleri