Konu ve Kapsam

Bu projeyle Türk Çocuk Yazını niteliksel ve niceliksel olarak araştırma konusu yapılacaktır. Bu konuda Türkçe çocuk yazını üzerine yürütülen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu projenin konusu, geliştirilecek bir özel alan derleminin [‘Türk Çocuk Yazını Derlemi (TÇYD)] verilerine dayanarak ‘Türk Çocuk Yazını’nı öncelikli söz varlığını, çocuk yazının eserlerinin okunabilirlik ve yaşa uygunluk düzeylerini; çocuk yazını türlerinin sözcüksel çeşitlilik ve sözcüksel alan örüntülerini; biçimbirimsel, sözcükbirimsel ve sözdizimsel niteliklerini ve ayrıca çocuk yazını eserlerini iç ve dış yapısal ögeler gibi ileri uygulamalar açısından araştırma nesnesi yapmaktır.
Proje için tasarımlanan “Türk Çocuk Yazını Özel Alan Derlemi” derlem dilbilimin ilke ve yöntenleri çerçevesinde 10 milyon sözcükbirimden (+/-) oluşacak ve zaman aralığı olarak 1970-2012 yılları arasını kapsayacaktır.
Özel bir çalışma alanı olan çocuk yazınının yazın türleri arasındaki görünümlerini derlem tabanlı uygulamalarla belirlemek projenin ana amacıdır. Oluşturulacak ‘Türk Çocuk Yazını Derlemi’ (TÇYD) biçimbirimsel, sözcükbirimsel ve sözdizimsel anlamda araştırma nesnesine dönüştürülecektir. Bu çerçevede konu, devam çalışmalarında kullanılmak üzere söz konusu alanla ilgili olarak bir özel alan derlemi oluşturmuş ve yukarıda sözü edilen ileri uygulamalar çerçevesinde konu ele alınmış olacaktır.
Özetle bu projenin konusu ‘Türk Çocuk Yazını’dır. Projenin kapsamınının amaçla ilişkisi, Türkçe çocuk yazını ürünleri üzerinde bir derlem uygulaması yaparak birtakım yazılımlar geliştirilmesi ve çocuk yazını ürünleri üzerinden öncelikli söz varlığını, çocuk yazının eserlerinin okunabilirlik ve yaşa uygunluk düzeylerini; çocuk yazını türlerinin sözcüksel çeşitlilik ve sözcüksel alan örüntülerini; biçimbirimsel, sözcükbirimsel ve sözdizimsel niteliklerini ve ayrıca çocuk yazını eserlerinin iç ve dış yapısal ögelerini yazılım teknolojileri aracılığıyla ortaya koymaktır.