Yaz Okuluna Kalan Süre

18 Nisan 2017 (Mersin Üniversitesi)

Çocuk Yazını Yaz Okulu

2013-2015 yılları arasında 112K479 nolu ve “Bir Özel Alan Derlemi Olarak Türk Çocuk Yazını Derlemi ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar” başlıklı Tübitak destekli 1001 Ulusal araştırma projesi yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Projeyle Türk Çocuk Yazını üzerine bugüne kadar yapılabileceklerin üst sınırı derlem dilbilim yöntemi kullanılarak çizilmiştir. Önerilen yaz okulunun en belirgin amacı söz konusu projenin yöntem ve uygulama aşamalarını lisans üstü öğrencilerle paylaşmak ve konu üzerine araştırmacı adaylarının bilgi ve birikimlerini, Türkçe öğretiminde diğer çalışma konularıyla kıyasladığında üzerinde durulması ve yeni bilimsel veriler üretilmesi konusunda araştırmacı adaylarının konuya ilgilerini arttırmaktır.